ضرغامی: پرچم نماد همگرایی و وحدت ملی است


تهران بزرگ – ایرنا – وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: پرچم در کشور ایران با رنگین کمانی از اقوام مختلف، نمادی از وحدت و همگرایی ملی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85431593/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA