ضرورت ادامه کاوش‌ها در محوطه ۶ هزار و پانصد ساله گوهرتپه بهشهر

قاسمی گفت: با انجام این آزمایش ها، سایت موزه باستان شناسی گوهرتپه به عنوان یکی از پایگاه های مرجع در مجامع بین المللی شناخته شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3862370/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1

سرپرست سایت موزه باستان شناسی گوهرتپه بهشهر افزود: ادامه کاوش‌ها در این محوطه باستانی به این دلیل هم اهمیت دارد که شواهدی از توالی فرهنگی از عصر سنگ تا دوره اسلامی در این محوطه قابل بررسی است.

قاسمی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: نشانه‌هایی از نخستین استقرار انسان پس از غارنشینی، که قدمت آن به ۶ هزار و ۵۰۰ سال پیش می‌رسد، در این محوطه تاریخی کشف شده است و آثاری از شکل گیری ساختار شهری با قدمت ۵ هزار ساله هم در کاوش‌ها بدست آمده است.

قاسمی گفت: کاوش‌ها در این محوطه در حالی متوقف شد که با ادامه بررسی‌ها می‌شد، به ابهام چگونگی گذار از دوره مفرغ به عصرآهن که از ابهامات باستان شناسی پیش از تاریخ ایران است، پاسخ داد.

سرپرست سایت موزه باستان شناسی گوهرتپه افزود: در دانشگاه های معتبر از همه کشفیات و آثار بدست آمده از گوهرتپه، آزمایش کربن 14 گرفته شد و همه لایه های باستانی پس از نمونه گیری، در مراکز دانشگاهی معتبر ، آزمایش شده است.

سرپرست سایت موزه باستان شناسی گوهرتپه در نزدیکی شهرستان بهشهر مازندران از توقف کاوش‌ها در این محوطه باستانی انتقاد کرد.

قاسمی گفت: از ۵ هزار سال پیش مردمان این منطقه از دوره مس و سنگ وارد دوره مفرغ یا برنز شدند و این یعنی با استفاده از موادی مثل ارسنیک یا قلع توانایی ساخت آلیاژ را به دست آوردند.

او افزود: در برخی قسمت‌های این محوطه ۵۰ هکتاری، ۱۶ متر ضخامت لایه‌های فرهنگی شناسایی شد که بیشتر آن‌ها لایه نگاری شده اند و قدیمی‌ترین لایه مکشوفه و بقایای استقراری که در این منطقه کشف شده، مربوط به عصر سنگ و مس است.