ضرورت تدابیر لازم برای اسکان اضطراری و خدمات‌رسانی به مسافران/ امداد هوایی دریایی در سه استان جنوبی


دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به‌منظور تمهیدات لازم برای خدمات‌رسانی هرچه بهتر به مسافران‌نوروزی، جلوگیری از بحران سیلاب با توجه به وجود سامانه بارشی در کشور همچنین کاهش حوادث جاده‌ای به طرح نکاتی پرداخت.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3794922/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C