طبق اعلام اداره کل محیط زیست، در استان از سوخت مازوت استفاده نمی‌شود

وی ادامه داد: از ۲۸ روز گذشته تاکنون یکهزار و ۶۲ مورد بازدید از واحدهای آلاینده به صورت روزانه و ۴۷۱ مورد پایش شبانه توسطاین تیم‌ها انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بیان کرد: تیم‌های گشت و نظارت اداره کل محیط زیست استان نیز همچنان فعال خواهند بود و با هرگونه اقدامی که منجر به افزایش آلودگی هوا گردد برخورد خواهند نمود.

وی خاطرنشان کرد: روزانه جلسه کارگروه تشکیل و متناسب با شرایط تصمیم گیری می‌شود.

شیشه فروش ادامه داد: توصیه می‌شود افراد از تردد غیرضروری پرهیز نموده و از ماسک استفاده کنند.

وی ادامه داد: برای ۴۸ کوره آجرپزی غیرمجاز حکم قضایی صادر شده است و تعدادی از این کوره‌ها تعطیل شدند.

وی تصریح کرد: مطابق با بازرسی‌های صورت گرفته، تاکنون اداره کل محیط زیست استان گزارشی مبنی بر استفاده از سوخت مازوتدر واحدهای تولیدی و صنعتی استان ارائه نکرده است.


منبع: https://www.imna.ir/news/707555/%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: همچنین نظارت مستمر بر توزیع سوخت پاک در جایگاه‌ها همچنان ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بر اساس مصوبات این کمیته روزانه و شبانه ۱۰ تیم گشت و نظارت به صورت مستمرواحدهای آلاینده را بازدید و رصد می‌کنند.

شیشه فروش اظهار کرد: برای ۳۰۴ واحد آلاینده اخطاریه صادر شده است همچنین ۲۷ واحد به مراکز قضایی معرفی شدند و ۱۰ واحدمتخلف نیز توسط اداره کل محیط زیست استان پلمب شده است.

وی ادامه داد: طبق مصوبات این کارگروه طرح زوج و فرد در شهر اصفهان از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، منصور شیشه فروش، اظهار کرد: باتوجه به تداوم شرایط پایداری جو تا پایان هفته و افزایش غلظت آلاینده‌ها، جلسه کارگروه اضطرار شرایط آلودگی هوای استان برگزار شد.