طرح پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای تصفیه پساب فاضلاب صنعتی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: برای تصفیه فاضلاب و رسیدن به کیفیت مناسبی از آب، باید به گرفتگی و فیلتراسیون غشاها توجه کرد و با توجه به گران‌قیمت بودن این غشاها باید از آن‌ها به خوبی نگهداری کرد.

وی با اشاره به اینکه از پساب فاضلاب شهرک صنعتی اشترجان که توسط تصفیه‌خانه، تولید می‌شود، برای فضای سبز استفاده می‌شود، گفت: در فصول سرد نیاز آبی فضای سبز کمتر می‌شود و پساب مازاد خواهیم داشت، به این فکر افتادیم به عنوان آب صنعتی نیز از پساب استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدمهدی امین در دومین جلسه در سلسله نشست‌های خبری ترجمان و تبادل دانش که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، در خصوص پژوهش «بررسی کارایی فرایند تلفیقی ازناسیون-غشایی جهت استحصال پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی اشترجان»، اظهار کرد: دفتر محیط زیست شهرک صنعتی اصفهان از این پژوهش که پروژه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی بهداشت و محیط زیست بوده است، حمایت کرد.

امین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در کارخانجات و صنایع آب مورد نیاز را ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر متر مکعب خریداری می‌کنند، تصفیه پساب بسیار مقرون به صرفه خواهد بود و هزینه را تا یک‌سوم کاهش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/658506/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8

وی با بیان اینکه انجام این پژوهش پنج سال به طول انجامید، افزود: با توجه به اقلیم کشور و مشکلات خشکسالی و… در این پژوهش بر روی استفاده مجدد از پساب فاضلاب صنعتی مطالعه شد و در شهرک صنعتی اشترجان انجام گرفت.