علت خزان زودرس درختان نصف‌جهان در تابستان چیست؟

شیشه‌فروش با بیان اینکه براساس پیش‌بینی‌ها افزایش دمای هوا، وزش بادهای فصلی و خیزش کانون‌های گردوغبار را پیش‌رو داریم، افزود: به‌طور حتم با خشکی رودخانه زاینده‌رود در روزهای آینده و فصل تابستان تعداد روزهای آلوده ناشی از گردوغبار افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به دخالت انسان در برداشت‌های بی‌رویه از حوزه زاینده‌رود و انتقال آب به دیگر حوزه‌ها برخلاف مصوبات شورای عالی آب افزود: خشک شدن بستر رودخانه زاینده‌رود کانون‌های نقطه‌ای گردوغبار را تشدید می‌کند که با وزش باد و تندبادهای لحظه‌ای منجر به خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و ناسالم شدن آن می‌شود، لذا احیای زاینده‌رود در مسائل خشکسالی‌، فرونشست زمین و کنترل تشدید کانون‌های گردوغبار بسیار تأثیرگذار است.

وی افزود: بسیاری از درختان کهن ۷۰ تا ۸۰ سال در حاشیه زاینده‌رود که ریشه آن‌ها در خاک اطراف رودخانه بوده است، اکنون در نبودِ جریان آب روی بستر رودخانه با تنش‌های آبی مواجه هستند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون سنجش کیفیت هوای اصفهان، ۲۰ روز روزهای ناسالم ناشی از گردوغبار را ثبت کرده است، گفت: کاهش بارندگی‌ها و خشکی رودخانه زاینده‌رود فعالیت کانون‌های گردوغبار را تشدید می‌کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره وجود ۶۰۰ هزار اصله درخت و درختان کهنسال در مسیر رودخانه زاینده‌رود و فضای سبز در کلان‌شهر اصفهان گفت: با هر بازگشایی و بستن رودخانه ضمن ورود تنش آبی به درختان و آسیب شدید به فضای سبز، بحران کانون‌های گردوغبار و اثرات فرونشست زمین تشدید خواهد شد، لذا نیاز است که اقدام جدی وزارت نیرو برای تأمین حقابه‌های قانونی زاینده‌رود و جلوگیری از بارگذاری‌های در حوزه انجام شود.

منصور شیشه‌فروش در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های هواشناسی، تابستانی گرم با افزایش دما در انتظار اصفهان است، اظهار کرد: با کاهش رطوبت هوا، میزان گرمای زیاد موجب زرد شدن برگ درختان در تابستان شده است.

شیشه‌فروش ادامه داد: این شرایط با نبود جریان رودخانه زاینده‌رود، وجود کانون‌های نقطه‌ای اطراف رودخانه، پیش‌بینی‌های افزایش دما، وزش بادهای فصلی و خیزش کانون گردوغبار در پایان تابستان مجدد تکرار خواهد شد.

شیشه‌فروش با بیان اینکه منشأ گردوغبارها سه عامل داخلی، بیرون استانی و خارج از کشور دارد، خاطرنشان کرد: در داخل استان به غیر از ۱۴ کانون گردوغبار که شناسایی شده، بسیاری از اراضی کشاورزی نیز به علت کم‌بارشی و نبود تأمین آب و کشت به کانون‌های ریزگرد تبدیل شده است که با وزش باد سبب تشدید گردوخاک در استان می‌شود.


منبع: https://www.imna.ir/news/670442/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: با وجود آب‌رسانی با تانکر، به علت نبود آب کافی و کاهش آب‌های زیرزمینی بسیاری از درختان ریشه‌دار اصفهان دچار تنش خشکی می‌شوند؛ به‌طوری که در تابستان امسال غیر از خشکسالی، شاهد خزان فضای سبز هستیم.

وی منشأ کانون‌های گردوغبار اصفهان را ناشی از وزش بادهای شرق به غرب استان‌های دارای مرز مشترک با استان اصفهان دانست و تصریح کرد: استان اصفهان در احاطه کانون‌های ریزگرد از استان‌های مجاور قم، سمنان، کویر یزد و خراسان جنوبی است که گاهی وزش باد در آنها خیزش گردوغبار استانی را تشدید می‌کند.

وی جریان رودخانه و تأمین حقابه تالاب گاوخونی را در مباحث تغییرات آب و هوایی در مناطق استان اصفهان بسیار تأثیرگذار دانست و اظهار کرد: تغییرات اقلیمی، خشکسالی و گرمایش سبب خشکی درختان، تنش دمایی و هجوم آفت به درختان کهنسال حاشیه رودخانه زاینده‌رود و مادی‌های شهر اصفهان شده است و شرایطی را برای فضای سبز ایجاد کرده است که در حال حاضر شاهد برگ‌ریزان و خزان زودرس در تابستان هستیم.