عمارت الماس کاخ گلستان تا اطلاع ثانوی بسته است

عمارت الماس کاخ گلستان تا اطلاع ثانوی بسته استبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، عمارت الماس از قسمت‌های قدیمی و کهن ارگ سلطنتی برای انجام بخشی از امور عملیات فنی حفاظتی و آماده‌سازی برای نمایشگاه تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود.
عمارت الماس کاخ گلستان به سبب آینه کاری‌های داخلی‌اش به نام عمارت الماس خوانده شده و شامل یک تالار بزرگ و اتاق‌های گوشواره و دهلیز‌ها و بالاخانه‌ها و پستو‌های متعددی است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3841867/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA