عملیات اجرایی ایجاد کمپینگ در سواحل غرب هرمزگان آغاز شد


بندرعباس – ایرنا – مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: عملیات اجرایی ایجاد کمپینگ در سواحل کوشکنار و دستیر در شهرستان پارسیان (گاوبندی) با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085770/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF