عکسی زیرخاکی از امامزاده صالح تهران در دوران قاجار

در اینجا عکسی از چنار کهنسال امامزاده صالح در دوره قاجار و این مکان متبرک مشاهده می کنید.

عکسی زیرخاکی از امامزاده صالح تهران در دوران قاجار

۲۱۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1748301/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1

امامزاده صالح نام زیارتگاهی در محله تجریش تهران است از پسران امام موسی کاظم و برادر امام هشتم شیعیان علی بن موسی الرضا (ع) است.