عکس| تصاویری زیبا از مراسم حج


مشرق نیوز نوشت: همزمان با برگزاری مراسم حج تصاویر زیبایی از خانه خدا منتشر شده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1782568/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D8%AC