عید "تلخو" پس از پاندمی در موج هشتم کرونا


بوشهر – ایرنا –  به گفته کارشناسان استهلال، ماه نو در غروب امروز به آسانی در افق قابل دیدن است و عید رمضان برای اهالی ماه بندگی، روز شنبه فرا می‌رسد؛ بوشهر مهیای برپایی باشکوه نمازی فطر شده و مردم خونگرمش پس از آن روانه منزل آشنایانی می‌شوند که طی یکسال گذشته در سوک از دست‌ دادن عزیزی نشسته‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089207/%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%AE%D9%88-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7