غبار آلودگی بر چهره ۲ شهر کشور نشست

بر این اساس، شرایط امروز کیفی هوای در کلان‌شهرهای اردبیل، بجنورد، گرگان و ساری ثبت نشده است، در حالی که روز گذشته شهرهای اردبیل، ایلام، بجنورد، گرگان و ساری بدون داده ثبت شد.

در نهایت بر اساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا، امروز هیچ‌کدام از کلان‌شهرها در وضعیت خطرناک (قهوه‌ای)، بسیار ناسالم (بنفش) و ناسالم (قرمز) ثبت نشدند، اما دو شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۲ کلان‌شهر سالم (زرد)، شمار ۱۳ شهر پاک (سبز)، چهار کلان‌شهر بدون داده ثبت شدند، در حالی که روز گذشته یک شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۳ کلان‌شهر سالم (زرد)، شمار ۱۲ شهر پاک (سبز) و پنج کلان‌شهر بدون داده درج شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اگر نگاهی به روز گذشته و امروز _سه‌شنبه یکم اسفند_ بیندازیم، می‌توانیم میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است را به‌خوبی حس کنیم، از این‌رو خبرگزاری ایمنا به مقایسه شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است، بنابراین بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، امروز هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت خطرناک (قهوه‌ای)، بسیار ناسالم (بنفش) و ناسالم (قرمز) قرار ندارد.

بر این اساس، امروز سنجش کیفی هوای کلان‌شهرهای کرج با شاخص ۱۱۶ و قزوین با شاخص ۱۰۸، در وضعیت هوای ناسالم (نارنجی) قرار دارد، اما روز گذشته شهر اهواز در موقعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) درج شد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/729717/%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%DB%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA

به این ترتیب، دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۶۶، اصفهان با شاخص ۸۴، تهران با شاخص ۹۵، مشهد با شاخص ۷۸، اهواز با شاخص ۹۶، زنجان با شاخص ۹۴، شیراز با شاخص ۶۰، قم با شاخص ۸۸، رشت با شاخص ۶۰، خرم‌آباد با شاخص ۵۹، اراک با شاخص ۶۴ و همدان با شاخص ۷۸، وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

قابل توجه است که سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه شهرهای ارومیه با شاخص ۳۴، ایلام با شاخص ۲۷، بوشهر با شاخص ۳۷، شهرکرد با شاخص ۴۲، بیرجند با شاخص ۳۸، سمنان با شاخص ۴۹، زاهدان با شاخص ۳۴، سنندج با شاخص ۳۱، کرمان با شاخص ۵۰، کرمانشاه با شاخص ۴۸، یاسوج با شاخص ۳۸، بندرعباس با شاخص ۴۴ و یزد با شاخص ۴۴ در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، اما روز گذشته تبریز، ارومیه، بوشهر، شهرکرد، بیرجند، سمنان، زاهدان، سنندج، کرمانشاه، یاسوج، رشت، همدان در موقعیت هوای پاک (سبز) بودند.

لازم به یادآوری است که روز گذشته سی‌ام بهمن، شهرهای اصفهان، کرج، تهران، قزوین، قم، مشهد، زنجان، فارس، کرمان، خرم‌آباد، اراک، بندرعباس و یزد در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار داشتند.