غول گردوغبار تالاب گاوخونی بیدار شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: طی سه روز گذشته روزهای ناسالم را در اصفهان شاهد بودیم، حتی روز چهارشنبه هفته گذشته اصفهان و مناطق مرکزی برای عموم مردم ناسالم بود؛ همچنین اکثر روستاها و شهرهای اطراف و مناطق مرکزی تحت تأثیر گردوغبار بود و کاهش کیفیت هوا را شاهد بودیم.

وی افزود: همچنان تحت تأثیر ریزگردهایی هستیم که از طریق مرز جنوب سمنان، مناطق شرقی اردستان و تالاب گاوخونی وارد شده است و ریزگردها به سمت اصفهان آمده و ۱۵ شهرستان را تحت تأثیر قرار داده است.

منصور شیشه‌فروش در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: تندبادهای تابستانی منطقه شرق باعث شد که غول خفته گردوغبار تالاب بین‌المللی گاوخونی بیدار شود؛ طی چند روز گذشته شاهد این بودیم که ریزگردها نه تنها شهر ورزنه بلکه بیش از ۱۵ شهرستان را تحت تأثیر قرار داد.

وی اضافه کرد: کانون‌های نقطه‌ای که در نوار زاینده رود به دلیل خشکی بستر رودخانه و خشکی اراضی زراعی اطراف، باعث پراکندگی گردوغبار شده، باعث شده است که بادهای گردوغباری پراکنده شوند.

وی با بیان اینکه طی روزهای گذشته به دلیل وقوع ریزگردها، اختلال تردد در برخی محورهای شرق و کاهش شعاع دید به وجود آمده بود، ادامه داد: در حال حاضر نیز گرمای هوا همراه با گردوغبار شرایط دشواری را برای مناطق ایجاد کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: گاوخونی ۴۷ هزار هکتار وسعت دارد و در حال حاضر ۹۸ درصد آن خشک است؛ بر اساس محاسبه‌های انجام شده باید وزارت نیرو به صورت سالانه ۱۷۶ میلیون مترمکعب آب حقابه زیست محیطی تالاب گاوخونی را تأمین کند، این در حالی است که تاکنون این مهم محقق نشده است.


منبع: https://www.imna.ir/news/674909/%D8%BA%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

شیشه‌فروش با اشاره به اهمیت احیای زاینده رود، گفت: در حال حاضر خشکی زاینده رود شرایط را مضاعف کرده است و باعث شده ضمن اینکه تحت تأثیر کانون‌های گردوغبار باشیم، خشکی زاینده رود گردوغبارهای نقطه‌ای ایجاد کند.