فرآیند استانداردسازی واحدهای گردشگری کردستان در حال انجام است


سنندج- ایرنا- معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با بیان اینکه توسعه و رونق صنعت گردشگری با همکاری میان فعالان بخش خصوصی و بخش دولتی محقق می‌شود، گفت: هم اکنون فرآیند استانداردسازی تمام واحدهای گردشگری استان در حال انجام است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970900/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA