فراخوانی برای جهادگران سینمای ایران درمسیر تولید و توسعه هنر

فروتنانه به همه اصحاب این دوره مهر سینمای ایران که با مهر و مهارت و مدیریت خویش، موید منزلت و مرتبت سینما در منظر جامعه اسلامی بودند قدردانی می‌کنم.»

«دومین جشن مهر سینمای ایران» از ۲۶ شهریورماه تا ۱۰ مهرماه در استان‌ها و ۱۳ مهرماه در تهران برگزار خواهد شد


منبع: https://snn.ir/fa/news/1097540/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1

از جمله رویداد‌هایی که منحصرا برساخته تکثراندیشی و عدل‌محوری دولت سیزدهم است؛ «رویداد مهر سینمای ایران» است که صحنه ظهور نسل نو و بستر بهره‌مندی از سرمایه‌های سینمایی استان‌هاست. میدان مبارکی که جهادگران سینمای امروز را به تولید و توسعه هنر فراخوانده است و می‌کوشد با حفظ حرمت و پاسداشت پایگاه سینما، نشاط فردی و آگاهی اجتماعی را در اضلاع جغرافیای ایران اسلامی تعمیم بخشد.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه برگزاری «دومین دوره جشن مهر سینمای ایران» پیامی را صادر کرد.

اولویت‌بخشی به این رویداد نوپدید و آتیه‌مند را از ماموریت‌های سازمان سینمایی می‌دانم و امید آن دارم که فرزندان فرهیخته فرهنگ و هنر این سرزمین، با اعجاز خویش، سفیران برومند سینما باشند.

در متن پیام محمد مهدی اسماعیلی آمده است:

طراحی و تدوین چنین چشم‌اندازی را از مهم‌ترین تکالیف و خجسته‌ترین مقاصد ماموریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین کرده و با علم به دشواری‌ها و ناهمواری‌ها و با اتکا به تاکید دولت مبنی بر توسعه عدالت فرهنگی و معماری مطلوب مدیریت هنری، تمرکز بر تمدن ایرانی‌اسلامی را مسیر مستقیم خویش ترسیم کرده‌ایم.

سینمای امروز، با بیان هنرمندانه باید‌ها و نبایدها، می‌کوشد انسان روزگار خود را رویین‌تن سازد و با تعریف دینی و ترسیم جامعه الهی، نقشی علاج‌بخش و عاقبت‌اندیش ایفا کند.

«سینمای ملی ایران اسلامی، متولد معنویت و مولود معرفت و زاده فضیلت‌هاست. چنین سینمایی به کشف حقیقت و تسکین انسان نظر دارد و آگاهانه به رابطه‌مندی مردم، هویت، مذهب، تحکیم باورها، تثبیت آداب و آیین‌ها می‌اندیشد.