فردوسی دیگر در خیابان انقلاب تنها نیست+فیلم


تهران- ایرنا- چه هم‌نشینی شگفت‌انگیزی، یکی از توس یکی از شیراز، یکی حماسه‌سرا آن یکی غزل‌سرا؛ از سده چهارم و هفتم، هر چه هست پس از ۶۴ سال با نصب مجسمه‌ای بلند برنزی از «مرد نکونام»، فردوسی دیگر در خیابان انقلاب تنها نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098139/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85