فرصت‌های اقتصادی اردبیل به میهمانان جشنواره کوچ عشایر معرفی شود


اردبیل-ایرنا-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت:جشنواره بین المللی کوچ عشایر فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان اردبیل و جلب همکاری با کشورهای عضو اکو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080644/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C