فرماندار: تدوین طرح جامع گردشگری شهرستان پاوه نیاز ضروری است


کرمانشاه- ایرنا- فرماندار شهرستان پاوه با اشاره به ثبت جهانی اورامانات گفت: تدوین یک طرح جامع به منظور ساماندهی گردشگری در حوزه‌های مختلف آن یکی از نیازهای بسیار ضروری این شهرستان گردشگرپذیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975179/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA