فرودگاه کیش رکورد زد/ جابه جایی ۱۶ هزار مسافر در یک روز


کیش- ایرنا- مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش گفت: فرودگاه کیش با ثبت جابه جایی ۱۶ هزار مسافر در یک روز، رکورد زد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85432073/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2