فروش نوروزی ۵۲ میلیارد ریالی محصولات صنایع‌دستی صنعتگران ایلام

در این نمایشگاه‌ها آثاری، چون محصولات چرمی، حصیر، گوهر و سنگ‌های تزئینی و قیمتی، البسه محلی، گیوه، قالیچه، گلیم و گلیم نقش‌برجسته در معرض دید و فروش گردشگران و مسافران نوروزی قرار گرفت.
­


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4195676/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DB%B5%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85

فروش نوروزی ۵۲ میلیارد ریال محصولات صنایع‌دستی صنعتگران ایلام
به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزاد شریفی گفت: نوروز امسال نمایشگاه‌های استان شامل ۱۱۷ غرفه و بیش از شش تخته سیاه‌ چادر با حضور ۱۴۰ صنعتگر بود که به عرضه محصولات صنایع‌دستی، سوغات‌محلی و تولیدات هنری دست‌ساخته خود پرداختند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از فروش ۵۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریالی فروش محصولات صنایع‌ دستی و سوغات‌ محلی در نمایشگاه‌های نوروزی این استان خبر داد.