فروش ۱۵۲ میلیارد تومانی نمایشگاه کتاب تا پایان روز سوم/ ۱۱۲ هزار بسته کتابی آماده ارسال رایگان+فیلم

فروش ۱۵۲ میلیارد تومانی نمایشگاه کتاب تا پایان روز سوم/ ۱۱۲ هزار بسته کتابی آماده ارسال رایگان+فیلم

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری دانشجو- سید رضا میرجعفری، علی رمضانی، سخنگوی سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در نشست خبری چهارمین روز از این نمایشگاه اظهار داشت: در مجموع ۱۵۲ میلیارد فروش کتاب تا پایان روز سوم ثبت شد که ۱۱۴ میلیارد تومان فروش فیزیکی و حضوری و ۳۸ میلیارد هم فروش مجازی بوده است.

وی اشاره کرد: از ۳۸ میلیارد تومان فروش مجازی ۲۵ میلیارد تومان توسط ناشران و ۱۳ میلیارد تومان توسط کتاب‌فروشان صورت گرفته است.

رمضانی بیان داشت در بخش مجازی ۲۵۰ هزار نسخه کتاب ثبت شده و در قالب ۱۱۲ هزار بسته کتابی برای ارسال رایگان به نقاط مختلف کشور آماده شده است.

منبع: https://snn.ir/fa/news/1145751/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B1%DB%B5%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DB%B1%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85