فریمان، سردترین شهر ایران – ایمنا

منبع: تسنیم


منبع: https://www.imna.ir/news/633405/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

به گزارش ایمنا، سید علی مروت از شکسته شدن رکورد سردترین دمای ثبت‌شده در تاریخ فریمان خبر داد و اظهار کرد: امروز _ پنجشنبه بیست‌ودوم دی _ کمترین دمای سال جاری با ۲۸.۶ درجه زیر صفر به‌وقوع پیوست که تاکنون بی‌سابقه بوده است.

وی با بیان اینکه این سردترین دمایی بوده که در طول دوره آماری فریمان ثبت شده است، افزود: پیش از این کمترین دمای ثبت‌شده متعلق به ۲۴ دی سال ۸۶ با دمای ۲۳.۶ درجه زیر صفر بود.

مروت تصریح کرد: با این میزان بارش، مجموع بارش سال زراعی جاری به عدد ۳۳.۲ میلی‌متر رسیده که در مقایسه با مجموع بارش سال زراعی گذشته که ۵۳ میلی‌متر و دوره آماری بلندمدت که ۵۹.۸ میلی‌متر بوده است، افت فراوانی را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: اگرچه سامانه بارشی از منطقه خارج شده، اما تا روز یکشنبه هفته آینده به‌لحاظ برودت هوا دمای روزانه هم زیر صفر است.

رئیس اداره هواشناسی فریمان خاطرنشان کرد: سامانه بارشی قبلی، از دوشنبه‌شب تا بامداد روز گذشته در فریمان موجب تجمع ۱۸ سانتی‌متر برف شده که آب حاصل از آن ۱۱.۱ میلی‌متر است.