فصلنامه «نقد نمایش» متولد شد

بخش دوم مجله، پرتره نمایشنامه‌نویس، پرونده جهان فصلنامه «نقد نمایش» است با تمرکز بر نمایشنامه‌نویسان کمتر شناخته‌شده در ایران. این شماره به «معرفی تریسی لتس در ایران» و «مرور نمایش آگوست در اوسیج‌کانتی» اختصاص دارد. از ممیزی خلاص شوید، معلولیت و فقر در جو آدمکش اثر تریسی لتس، نقش جو در نمایشنامه جو آدمکش، گفتگو با تریسی لتس و آنا دی. شاپیرو، دیگر مقالات مربوط به پرونده تریسی لتس است.

این مجله شامل سه بخش اصلی «تصویر ایران»، «پرتره نمایشنامه‌نویس» و در «بوته نقد» است. سخن ابتدایی مقاله‌ای است به‌قلم نصرالله قادری با عنوان «آرمان‌گرایی، شناخت قدرت تهییج؛ عقل عالی در گیتی نقد» و در آن تصویری از اهداف مجله به نگارش درآمده است.

مدیرمسئول این فصلنامه آراز بارسقیان، سردبیر نصرالله قادری و دبیر تحریریه غلامحسین دولت‌آبادی هستند.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1050105/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

بخش مقالات آزاد مجله سه مقاله «بررسی تطبیقی و شناخت ماهیت کاتارسیس مدرن از ره‌یافت نظریه زیباشناسی دریافت در نمایشنامه‌های مرگ در پاییز و نزول اورفئوس»، «شماری از آموزگاران فرانسوی» و «جامعه‌شناسی تئاتر در ایران» است.

در بخش آخر مجله «در بوته نقد» به نقد حضوری کتاب تئاتر در ایران؛ از کودتا تا انقلاب نوشته ناصر حسینی‌مهر می‌پردازد. «در بوته نقد» بخش مهمی از مجله است که می‌کوشد هر شماره با برگزاری جلسه نقد حضوری به بررسی یک کتاب یا یک اجرا یا یک جشنواره تئاتری یا هر آنچه به تئاتر مربوط است، بپردازد و گزارش کاملی از آن در اختیار بگذارد.

بخش اول مجله تصویر ایران؛ در شماره یکم و تا سه شماره آینده به بررسی سویه‌های کشف نشده تاریخ تئاتر ایران در دهه سی می‌پردازد. از مقاله‌ای با عنوان نمایشنامه‌نویسی در دهه بیست پروژه ایران را می‌آغازد و «مقدمات شکل‌گیری موج نو نمایشنامه‌نویسی فارسی» را در مقاله بعدی نوشته غلامحسین دولت آبادی پی می‌گیرد. عنوان مقالات بعدی این بخش بدین ترتیب است:

تاثیر کودتای ۲۸ مرداد بر محتوای آثار نمایشنامه‌نویسان آن عصر؛ تاثیر آثار داستانی صادق هدایت در شکل‌گیری تئاتر نوین ایران؛ نمایشنامه جنوب، آغازگر تئاتر نوین ایران.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، «نقد نمایش» فصلنامه‌ای است که نخستین شماره آن پاییز ۱۴۰۱ به چاپ رسید.