فصلی نویی در مراودات هنری ایران و لیبی آغاز خواهد شد

مبروکه توغی عثمان وزیر فرهنگ لیبی نیز با اشاره به استقبال خوب مردم و هنرمندان لیبیایی از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی هنرمندان ایرانی که اخیرا در لیبی برگزاری شد، گفت: اینگونه برنامه های هنری را موجب شناخت بیشتر مردم کشورهای شمال آفریقا از غنای هنری و فرهنگی هنرمندان ایرانی است.


منبع: https://ana.press/fa/news/824698/%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

اسماعیلی در حاشیه مراسم معرفی نواکشوت به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام با مبروکه توغی عثمان وزیر فرهنگ لیبی دیدار کرد.

اسماعیلی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی هنری ایران و لیبی بویژه در حوزه سینما، شعر و ادبیات و هنرهای تجسمی این دیدار را آغاز فصلی نویی در مراودات هنری و فرهنگی میان دو کشور دانست.