فعالیت تور‌های گردشگری در لرستان ممنوع شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به احتمال وقوع سیلاب در نقاطی از لرستان از ممنوعیت هرگونه فعالیت تور‌های گردشگری در این استان خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3814638/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF