فعالیت‌ خانه‌های فناور محیط زیست نباید نمایشی باشد

مرادی ادامه داد: ما برای این‌گونه فعالیت‌ها همه امکانات را در اختیار خواهیم گذاشت و خانه فناور فقط به عنوان یک تابلو نباشد و شرایط فعالیت واحدهای دانش‌بنیان که بتواند یک معضل محیط زیستی در کشور را با ارائه ایده و طرح نو با توجیه کافی حل کند، حمایت می‌کنیم و شرکت‌های فعال در زمینه محیط زیست را پشتیبانی خواهیم کرد.

معاون سازمان حفاظت از محیط زیست در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: نباید اجازه داده شود که سرمایه انسانی پای کار نباشد و باید برنامه فعالیت خانه‌های فناور محیط زیست به صورت عملیاتی بوده و به صورت نمایشی نباشد و همکاری و تعامل به صورت دوطرفه بوده و راهکار رفع مشکلات ایجاد شود و از جوانان متخصص و کارآمد بیشتر استفاده شود.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در بخش پایان صحبت‌هایش عنوان کرد: حضور مسئولان، مدیران و کارشناسان در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در کنار مسئولان خانه محیط زیست تأثیر مثبتی در تنویر افکار عمومی و افزایش دانش مخاطبان در زمینه حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب دارد.

مرادی افزود: اساس وجود خانه‌های محیط زیست ارتباط نزدیک و بدون واسطه مسئولان با مردم و گروه‌های هدف است که بتواند رابطه دوستانه با طبیعت و مدیریت حفاظت از محیط زیست را تقویت کند.


منبع: https://www.imna.ir/news/715743/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AFبه گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، نورالله مرادی شامگاه امروز -جمعه هشتم دی- در مراسم افتتاح خانه فناوران محیط زیست در پارک علم و فناوری استان قزوین، اظهار کرد: دولت سیزدهم از آغاز به دو موضوع محیط زیست و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید داشته و بحث دانش‌بنیان‌ها و ارتباط صنعت با محیط زیست را پیگیر و مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان‌ها در خصوص حفظ محیط زیست و رفع معضلات محیط زیست به جد دنبال می‌کند.

وی یادآور شد: حتماً در تشکیل یک کارگروه اهتمام داشته و نسبت به تعریف یک رویداد و ترقیب واحدهای دانش‌بنیان جهت همکاری در زمینه فعالیت در راستای رفع مشکل محیط زیست اقدامات لازم صورت گیرد.

وی اضافه کرد: ایجاد خانه‌های فناور در حقیقت مبتنی بر رفع مشکلات محیط زیست و مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان در رفع معضلات آب، خاک و هواست و امیدوارم بتوانیم با استفاده از ظرفیت نیروی متخصص و سرمایه انسانی که بزرگ‌ترین سرمایه هر کشوری است، در خانه‌های فناور نتیجه مطلوبی حاصل شود.