فلامینگوها به تالاب بین‌المللی زریوار بازگشتند

به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی حفاظت از محیط زیست کردستان، اقبال حمیدی اظهار کرد: با کاهش تدریجی دمای هوا در مناطق سیبری و نیز مهیا شدن شرایط مطلوب زیستگاه در کشور، پناهگاه و تالاب بین‌المللی زریوار مأمن مناسبی برای پرنده‌های مهاجر آبزی و کنار آبزی به شمار می‌رود.

وی افزود: این پرندگان مهاجر شامل قو، فلامینگو، غازهای خاکستری و پیشانی سفید، «آنقوت»، «فیلوش» و انواع مرغابی و اردک از جمله اردک بلوطی هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: پرندگان در قالب دسته‌های چند صدتایی وارد تالاب شده و هر روز بر تعداد آنها اضافه می‌شود.


منبع: https://www.imna.ir/news/654617/%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF