فوز عظیم؛ اولین کتاب از سلسله کتاب‌های اخلاقی آیت الله هاشمی علیا

این کتاب با ۲۷۹ صفحه و شمارگان ۱۰۰۰ نسخه عرضه شده است.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1080044/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7

در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم: «عزیزانِ من! بدانید که رأس سعادت و رئیس حسنات در انسان، طلب و کسب حکمت حقیقی است.

این کتاب که برگرفته از سخنان آیت الله هاشمی علیا در باب ایمان است، در شش فصل تحت عناوین «ماهیت ایمان»، «مراتب ایمان»، «راه‌های تقویت ایمان»، «ارکان ایمان»، «لوازم ایمان» و «ثمرات ایمان و معرفت» به علاقمندانِ معارف مذهب تشیع تقدیم شده است.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، اولین کتاب از سلسله کتاب‌های اخلاقی آیت الله هاشمی علیا مؤسس و ریاست حوزه علمیه حضرت قائم (عج) چیذر، با عنوان «فوز عظیم» به همت دفتر حفظ و نشر آثار ایشان منتشر و روانه بازار شد.

مهمترین ثمره حکمت، ایمان است، که همان معرفت اصلیِ عقل عملی است؛ یعنی خود را در پناهِ امن الهی قرار دادن».