فیلم | آبگرم، ظرفیتی طبیعی در استان سمنان و چشم‌انتظار سرمایه‌گذاری


سمنان- ایرنا- آبگرم سمنان، یکی از چشمه‌های دارای خاصیت درمانی کشور، در شمال غرب سرخه، ۲۱ کیلومتری شمال غرب سمنان و ۱۸ کیلومتری غرب مهدیشهر قرار دارد. این ظرفیت طبیعی جاذبه‌ای برای توسعه گردشگری به ویژه گردشگری سلامت و نیازمند سرمایه‌گذاری کلان بخش خصوصی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84942768/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C