فیلم| بیانات رهبر انقلاب درباره سرود “آمریکا ننگ به نیرنگ تو” که مرحوم قره‌باغی آن را خواند

گاهى اوقات هست که وقتى هنر در خدمت یک کارى قرار میگیرد، آن کار اعتلا پیدا میکند، یعنى ارزش معنوى آن کار، آن حقیقت، آن فکر یا آن شعار بیشتر میشود. الان آقاى قره‌‌باغى که [سرود] «مرگ بر آمریکا» را خوانده، در جلسه‌‌ى ما است. خب، وقتى ‌که این شعار مرگ بر آمریکا را یک هنرمندى به این قشنگى، به این خوبى میخواند، در واقع این شعار را احیا میکند، زنده میکند و آن را در یک مرتبه و رتبه‌‌ى بالایى قرار میدهد.»


منبع: https://snn.ir/fa/news/1049676/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%7C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%88-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «هنر را در خدمت مفاهیم انقلابى باید قرار داد. مفاهیم انقلابى عالی‌ترین مفاهیمى است که به درد انسانها میخورد، به درد مردم میخورد؛ هنر را در خدمت این [مفاهیم] باید قرار داد. این بیش از آنکه خدمت به مخاطب و مستمع باشد، خدمت به خود هنر است که هنر در شبکه‌‌ى صحیحِ آبیارىِ معنوىِ افکار مردم قرار بگیرد. همین شعارهایى که مردم میدادند، همین حرفهایى که امام (رضوان ‌الله ‌علیه) فرمودند، همین خواسته‌ها و آرمانهایى که مردم دارند، همه قابل تجسّم و تجسّد است؛ یعنى میشود اینها را با شیوه‌‌ى هنرى، با زبان مخصوص هنر، تجسّم بخشید.