فیلم صحبت کردن ایرانیان باستان ساخته شد!/ فیلم

227227


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1824278/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این ویدئوها توسط کانال یوتیوب «Equator AI» ایجاد شده‌است، که تلاش می کند “گذشته بشریت را حفظ و احیا کند و آن را برای مردم عصر ما نزدیک تر و قابل درک تر کند.” این ویدئوها انگلیسی باستان، اکدی، سومری و چینی قدیم و بسیاری دیگر را نشان می‌دهد.

منبع: iflscience

نکته قابل توجه، حداقل برای انگلیسی زبانان، ممکن است تفاوت زبان انگلیسی قدیمی با انگلیسی مدرن باشد. این تا حدی به دلیل چیزی است که به عنوان تغییر واکه بزرگ شناخته می شود. از قرن 15 تا 18، انگلیسی زبانان شروع به تلفظ متفاوت مصوت های بلند خود کردند، که باعث می شد انگلیسی قدیم و میانه برای انگلیسی زبانان مدرن بسیار بیگانه باشد.