فیلم| فرود بوئینگ ۷۳۷ در غروب زیبای کیش


کیش – ایرنا – فرودگاه جدید جزیره کیش، مدرن ترین ترمینال فرودگاهی کشور محسوب می‌شود که سالانه قابلیت جابه جایی ۶ میلیون مسافر دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85388015/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DB%B7%DB%B3%DB%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4