فیلم / مسجد تاریخی «باغو» در کیش


کیش – ایرنا – مسجد «باغو» کیش یکی از آثار تاریخی ارزشمندی است که ساخت آن به سال ۹۸۱ هجری قمری برمی‌گردد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173455/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4