فیلم I بقعه و گذر عباس آباد نماد ارادت کاشانی ها به ائمه اطهار


کاشان _ ایرنا _ در منطقه پشت مشهد کاشان بقعه و گذری به نام عباس آباد وجود دارد که سابقه تاریخی و مذهبی آن به دوره صفویه رسیده و چهار قرن قدمت داشته که مردم در ایام مختلف سال برای اظهار ارادت به اهل بیت علیهم السلام در آن جشن و عزاداری داشته اند.
متاسفانه در گذر زمان در حال تخریب است و توجه ویژه مسئولان را می‌خواهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85423870/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-I-%D8%A8%D9%82%D8%B9%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1