فیلم I قلعه جلالی و حصار سلجوقی کاشان


کاشان-ایرنا- «قلعه جلالی و حصار سلجوقی کاشان» از بناهای دوره سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی (۴۵۵ – ۴۸۵) است،این بنا در بافت تاریخی شهر کاشان و نزدیک دیگر آثار به جا مانده از دوران کهن با دو دیوار بلند کاهگلی واقع شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066028/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-I-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86