قرص کامل ماه بر فراز شهر سیسیل

قرص کامل ماه بر فراز شهر سیسیلبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برای ساکنان نیمکره شمالی، ماه کامل سپتامبر (شهریور) زمان برداشت محصول است. ماه کامل که در اواخر تابستان خودنمایی می کند ، نزدیک شدن به اعتدال پاییزی را خبر می‌دهد.
ناسا نام تصویر را «برداشت ماه» نامیده است، زیرا کشاورزان می‌توانستند از نور ماه کمک بگیرند و از غروب تا طلوع که نور آن محیط را روشن می‌کند، به کشاورزی مشغول شوند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3577365/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%84