قطع درختان سعدآباد تکذیب شد


تهران – ایرنا – مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد با انتشار اطلاعیه‌ای خبر قطع درختان این مجموعه را تکذیب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85294168/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF