لزوم ایجاد ادبیات جدید در حوزه صنایع‌دستی/بررسی تمهیدات جشنواره بین‌المللی صنایع‌دستی فجر


تهران- ایرنا- معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: صنایع‌دستی دارای اهمیت است و حوزه‌های مختلف و گوناگونی را در برمی‌گیرد. اعتقاد من این است که باید یک ادبیات جدید در حوزه صنایع‌دستی با توجه به این جشنواره ایجاد شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975013/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87