لزوم برشمردن ظرفیت‌های ایران در حوزه «میراث دیجیتال»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا انیسی در مراسم بزرگداشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی سمنان گفت:لزوم احصاء کردن ظرفیت‌های ایران در حوزه «میراث دیجیتال» امروزه در دنیا موضوع جدیدی به نام میراث دیجیتال در بحث میراث فرهنگی مطرح است.
رئیس پژوهشکده ابنیه و بافت تاریخی میراث فرهنگی افزود: به طور طبیعی این بحث در سال‌های آینده وارد میراث کشور خواهد شد و در کنار دو میراث ناملموس و ملموس قرار خواهد گرفت؛ لذا باید تلاش کنیم تا ظرفیت‌هایمان را در این عرصه احصاء  و برشماریم.
رئیس پژوهشکده ابنیه و بافت‌های فرهنگی و تاریخی تأکید کرد: حفاظت از میراث فرهنگی تا پایان زندگی بشر ادامه دارد و این امر، تنها وظیفه اداره میراث فرهنگی نیست و تمامی افراد در راستای حفظ این سرمایه ملی باید تلاش کنند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3860575/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84