لزوم معرفی کیش به گردشگران روس 


کیش- ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت: در طول دو دهه اخیر در جزیره کیش عمده تسهیلات به سمت مراکز اقامتی رفته، در حالی که نیاز امروز کیش برای ماندگاری حرکت به سمت جاذبه گردشگری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971154/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3