لغو روادید ۳۳ کشور اقدامی موثر در مقابله با ایران‌هراسی است 


تهران- ایرنا- مدیرکل امور مجلس وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، لغو روادید ۳۳ کشور را اقدامی موثر در مقابله با ایران‌هراسی دانست و گفت: گردشگرانی که به ایران می‌آیند با فضای متفاوت از آنچه که دشمنان به دروغ مطرح می‌کنند، روبه‌رو می‌شوند، واقعیت را به سایر مردم جهان خواهند گفت که ایران کشوری زیبا و امن است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85393884/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA