مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها برای کودکان قصه گویی کردند

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، خانه فرهنگ تلاش به منظور تکریم سالمندان و احیای فرهنگ اصیل ایرانی احترام به بزرگ‌تر‌ها به ویژه مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها، کارگاه قصه گویی «شیرین سخن» را برای کودکان برگزار می‌کند.

از همین روی خانه فرهنگ تلاش در برنامه «شیرین سخن» سعی دارد علاوه بر ایجاد حس ارزشمندی و پیوست عاطفی بین نسل جدید و قدیم، کودکان را ترغیب و تشویق کند تا برداشت‌ها و تخیلات خود از قصه‌ی بازگو شده را در دفتر نقاشی خاطره‌ها ترسیم و رنگ آمیزی کنند.

هر روز آدم‌های بسیاری را می‌بینیم که ورق تقویم‌ها، حسابی از سروصورتشان رد شده است. گویا چهره خسته شأن را با خط‌هایی عمیق نقاشی کرده اند. اینان که از زمستان‌های زندگی، برفی همیشگی برسر دارند، نمایندگان کهن سال یک نسل هستند؛ نسلی که از روز‌ها و سال‌های گذشته، خاطرات زیادی را در کوله بار عمرشان دارند.

این کارگاه سه شنبه ۲۲ آذر از ساعت ۹ تا ۱۱ در محل خانه فرهنگ تلاش به نشانی تهران، خانی آبادنو، خیابان میثاق، بلوار میعاد، کوچه شهرداری منطقه ۱۹، برگزار شد.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1049378/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B5%D9%87-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF