مالک ۸۰ درصد بناهای تاریخی ثبتی مازندران اشخاص و ادارات هستند


ساری-ایرنا- سرپرست معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران گفت:‌ مالکیت ۸۰ درصد بناهای تاریخی ثبتی استان در اختیار اشخاص و ادارات و نهادهای غیر میراثی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85354517/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF