مجموعه فرهنگی‌ تاریخی سعدآباد فردا تعطیل است 


تهران – ایرنا – مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد فردا دوشنبه ٢۴ بهمن ماه به دلیل برودت هوا و مسدود شدن معابر تعطیل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028423/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA