محدودیت‌های کرونایی به طور کامل در مسجدالنبی (ص) برداشته شد

این امر در حالی بود که در سال‌های گذشته امکان ورود به مسجدالنبی (ص) بدون داشتن ماسک وجود نداشت و حتی در برهه‌ای پس از باز شدن در‌های حرم نبوی پس از بیش از سه ماه تعطیلی، متولیان مسجدالنبی (ص) وضعیت سلامت زائران را بررسی می‌کردند؛ تا جایی که قبل از برپایی نماز‌های جماعت صف‌های طولانی در ورودی‌ها تشکیل می‌شد تا متولیان حرم، تب و وضعیت سلامت زائران را بررسی و از ورود افراد مشکوک به کرونا جلوگیری کنند. با لغو محدودیت‌های کرونایی در مسجدالنبی (ص)، زائران کشور‌های مختلف بدون ماسک به حرم نبوی مشرف می‌شوند و دیگر خبری از فاصله‌گذاری اجتماعی نیز نیست.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1041263/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، با عادی شدن شرایط در حرمین شریفین و پذیرش عمره‌گزاران بدون محدودیت کرونایی، متولیان مسجدالنبی (ص) در مدینه منوره محدودیت‌های کرونایی را به صورت کامل لغو کردند.

بر همین اساس، متولیان حرم‌نبوی روز گذشته همه برچسب‌های زده شده در گوشه و کنار مسجدالنبی (ص) را که برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به منظور جلوگیری از شیوع کرونا بود، برداشتند و دیگر هیچ محدودیت کرونایی برای ورود به حرم نبوی وجود ندارد.