محدودیتی در ورود خودروها به کیش وجود ندارد


کیش – ایرنا – سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش گفت: محدودیتی در نوع خودروهای ورودی به این جزیره در ایام نوروز وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059384/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF