محوطه کله کوب سرایان دارای توالی فرهنگ‌های پیش از تاریخ است


بیرجند – ایرنا – مسئول میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی شهرستان سرایان گفت: محوطه کله کوب از معدود محوطه‌های پیش از تاریخ استان خراسان جنوبی است که دارای توالی فرهنگی از دوره مس سنگی (هزاره پنجم پیش از میلاد) تا دوره مفرغ (هزاره دوم پیش از میلاد) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224861/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%DA%A9%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA