مدارس اراک فردا تعطیل شدند

منبع: ایسنا


منبع: https://www.imna.ir/news/630438/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

امتحانات دوره متوسطه و دیگر امتحانات طبق برنامه اعلامی قبلی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایمنا، بر اساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا، با توجه به تداوم آلودگی هوا و روند افزایشی آن و پیش‌بینی سکون هوا، مدارس و مؤسسه‌ها و آموزشگاه‌های زیر نظر آموزش و پرورش (اعم از دولتی و غیردولتی) در همه دوره‌های تحصیلی، در شهر اراک فردا یکشنبه یازدهم دی در نوبت صبح و عصر به‌صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند.