مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی منصوب شد

فاطمه داوری مدیریت پیشین مرکز آموزش عالی میراث‌فرهنگی دانش‌آموخته حفاظت و مرمت بناها و بافت‌های تاریخی بوده است؛ او عضویت هیئت علمی، مدیر گروه حفاظت و مرمت بناها و بافت های تاریخی و معاون مرکز آموزش عالی میراث‌فرهنگی، عضو هیئت علمی پژوهشکده ابنیه و بافت‌های تاریخی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، مشاور قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، عضو کمیته تخصصی پایگاه‌های میراث ملی و جهانی عضو شورای ملی ثبت آثار تاریخی را در کارنامه خود داشته است. 

مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی انتصاب شد


منبع: https://www.irna.ir/news/84915439/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علی دارابی معاون میراث‌فرهنگی این وزارتخانه در حکمی فاطمه داوری را جایگزین سیدهادی احمدی روئینی در مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه های تاریخی کرد.