مراسم عزاداری و یادبود شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ در انشگاه علم و صنعت

به احترام شهدای این حادثه همگی با پیراهن مشکی در دانشگاه حاضر می‌شویم.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1039696/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA

سردر دانشگاه علم و صنعت ایران

مراسم عزاداری و یادبود شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، این بار زیارت حرم معنا شد مظلومیت شیعه به خون امضا شد. دشمن می‌گفت: «سال خون است امسال» ما باورمان نمی‌شد و حالا شد»

شنبه ۷ آبان‌ماه؛ بعد از اذان ظهر